spot_imgspot_img

Το δημοτικό συμβούλιο Σερρων συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου

Γιατί να εμπιστευτείτε το SerresNews

- Advertisement -spot_img

Το δημοτικό συμβούλιο Σερρών συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου που ανέδειξαν νέα δήμαρχο την κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα. Η ημερήσια διάταξη αριθμεί 27 θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα «Κων. Καραμανλής» την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στις 7μ.μ.. Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ  1ο:     Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  και εγκατάσταση εξοπλισμού δυο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  2ο:     Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Χρυσανθίδης Βασ.

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση εξαίρεσης από την φαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας σε βάρδιες και διακεκομμένο ωράριο και έγκριση λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρετέες ημέρες του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2024

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Καρακολίδης Π.

ΘΕΜΑ  4ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας σε βάρδιες σε 24ωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.

Εισηγητής: Ο ατιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ  5ο:     Καθιέρωση 12ωρης εργασίας, για των κάλυψη των αναγκών τμ. κοιμητηρίων.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  6ο:     Εκμίσθωση ή μη δια δημοπρασίας σχολικών αγρών του αγροκτήματος Μητρουσίου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  7ο:     Έγκριση εκμίσθωση ή μη δια δημοπρασίας του αριθμ 29 καταστήματος   Δημοτικού Μεγάρου

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  8ο:     Έγκριση παραχώρησης αιθουσών του 3ου ΓΕΛ Σερρών στη Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για τις ανάγκες στέγασης των σχολικών συμβούλων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ  9ο:     Έγκριση παραχώρησης κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου- 2ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου σε  Αθλητικούς Συλλόγους για το σχολικό έτος 2023-2024

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου στον προβατά.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση αμοιβαίας αλλαγής θέσεων σε πωλητές της λαϊκής αγοράς Σερρών

Εισηγητής: κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ Τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2023.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Ανάκληση της 466/2023 ΑΔΣ και εκ νέου έγκριση της «Αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων πράξεων».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο:  Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 για την παροχή υπηρεσίας «Έκτακτη επέμβαση σε πληγέντα δένδρα από έντονα καιρικά φαινόμενα»

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου στη με αρ. Κατάθεσης ΓΠ 546/25-06-2021 Αίτηση ακύρωσης του Δήμου Σερρών κατά της με αρ.πρωτ. 961/8/2020 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις  26 Οκτωβρίου του έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτων χώρου δημοτών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις   Δήμου Σερρών έτους 2021»

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  18ο: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 10 τηλεπικοινωνιακών καμπινών του ΟΤΕ και 62 τηλεπικοινωνιακών ξύλινων στύλων (κολώνες) στην πόλη των Σερρών, κατόπιν των υπ’ αρίθμ. 16707/16-5-2023 & 32453/22-9-2023 αιτήσεων της ‘’ΟΤΕ ΑΕ’’ «FTTH Α/Κ ΚΑΛΚΑΝΗΣ – Γ΄ ΦΑΣΗ», σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 20 του Ν.4067/2012 (ΝΟΚ).

                     Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Ενημέρωση διάλυσης εργολαβικής σύμβασης του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  20ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της συμμετοχής του δήμου στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ., και Νυκτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 6946 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών,  σε υφιστάμενη δημοτική οδό  για την εγκατάσταση εταιρείας εμπορίου τροφίμων.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Διατήρηση τάφων ιστορικής σημασίας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Απαλλαγή τέλους ταφής θανούντων δημοτών μας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  24ο:  Διαγραφές οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πραγματοποίησης αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο ¨ Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Εργαζομένων και Ανέργων Πολιτών  Δήμου Σερρών (Οκτώβριος 2023 – Ιούνιος 2024)

Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού & Αθλητισμού κ. Γάτσιος Ι.

ΘΕΜΑ 26ο:   Οριστική απώλεια της θέσης δραστηριοποίησης στην λαϊκή αγορά Σερρών.

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 27ο:   Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας.

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Advertisement -spot_imgspot_img
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img