spot_imgspot_img

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Γιατί να εμπιστευτείτε το SerresNews

- Advertisement -spot_img

Ένα ακόμη έργο αντιπλημμυρικής προστασίας ξεκίνησε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Την περασμένη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 εκκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του τεχνικού πλησίον της γέφυρας Νέου Σκοπού, με κατεύθυνση από το Νέο Σκοπό προς το Βαλτοτόπι.

Η συνολική εργολαβία, προϋπολογισμού 131.889,70,00 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά στον καθαρισμό του ρέματος Νέου Σκοπού και στην κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στη θέση της γέφυρας Ν. Σκοπού-Βαλτοτοπίου.

Οι εργασίες στο εν λόγω σημείο κρίθηκαν απαραίτητες στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Απώτερος στόχος της υπολοίησής τους, η αρτιότερη αποστράγγιση των υδάτων και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του Νέου Σκοπού.

Η έναρξη των εργασιών για την ανακατασκευή του τεχνικού καθυστέρησε, κατόπιν της από 3-8-2023 αίτησης του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Νέου Σκοπού προς την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με την οποία αιτούνταν την αναβολή της έναρξης των εργασιών λόγω των αυξημένων αγροτικών δραστηριοτήτων των παραγωγών έως το τέλος του Σεπτέμβρη.

Διευκρινίζεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υποδεικνύονται από την Τροχαία και την Αποκεντρωμένη  Διοίκηση.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 18.05.22 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού και κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στη θέση γέφυρας Ν. Σκοπού- Βαλτοτοπίου»,συνολικής δαπάνης131.889,70 ευρώ (με Φ.Π.Α.), μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών , της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο και τον ανάδοχο του έργου κ.ΑΒΡΑΜΙΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Η ισχύς της συμβάσεως ορίστηκε  από την  υπογραφή  της και  για ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) μήνες.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και περιλαμβάνει  εργασίες  κατασκευής νέου τεχνικού προς αντικατάσταση του παλιού, το οποίο λόγω της μικρής διατομής του (σωληνωτό) είναι ανεπαρκές για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων της τεχνητής τάφρου. Η τεχνητή τάφρος κατασκευάστηκε εντός των ορίων του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη με σκοπό την παροχέτευση των υδάτων συμπλέγματος μικρών χειμάρρων (κτημ. αριθμός 1472) σε χαμηλότερο σημείο, το οποίο βρίσκεται 310 μέτρα κατάντι της γέφυρας Ν.Σκοπού – Βαλτοτοπίου, ανεμπόδιστα στο χείμαρρο Αγίου Ιωάννη. Απώτερος στόχος είναι η καλύτερη αποστράγγιση των υδάτων και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή δυτικά του οικισμού Ν. Σκοπού.

Παράλληλα θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα εκατέρωθεν του τεχνικού και θα τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών και αποκατάστασης της βαθιάς κοίτης του ρέματος Αγίου Ιωάννη, ένθεν και ένθεν της γέφυρας Ν.Σκοπού – Βαλτοτοπίου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Στις 17/10/2022  με την απόφαση με  αρ. πρωτ. 229584 ,εγκρίθηκαν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 47/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) που αφορούσαν τον πλήρη αποκλεισμό πρόσβασης οχήματος σε τμήμα της Οδού Ν. Σκοπός-Βαλτοτόπι οπου ορίζεται  ότι η διαμπερής κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του οδικού άξονα  Σκουταρι-Σερρες -Ν.Σκοπός.

Στις 15-6-2022 γνωστοποιήθηκε στο  Ειδικό Δημοτικό σχολείο  , στο Αστικό ΚΤΕΛ Σερρών, στο ΚΤΕΛ Σερρών , στην Ραδιοταξί Σερρών Α.Ε και στην Ερμης ΤΑΧΙ ΣΥΝΠΕ η ανάγκη αποκλεισμόυ του εν λόγω οδικού τμήματος και η διοχέτευση της κυκλοφορίας σε εναλλακτικό άξονα που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει την εκτρεπόμενη κυκλοφορία.

Με την υπ.αριθμ 535856 (5375)/3-8-23 αίτηση του Προέδρου του Τ.Σ. Ν.Σκοπού  κ. Χρήστου Χαμαλη ζητήθηκε η αναβολή της έναρξης των εργασιών στον χώρο της γέφυρας Βαλτοτόπι-Ν. Σκοπό  μέχρι τις αρχές Οκτώβρη   λόγω των εντόνων αγροτικών δραστηριοτήτων μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη. Για τους παραπάνω λόγους, ο εργολάβος αιτήθηκε  την παράταση προθεσμίας της εκτέλεσης των εργασιών του έργου  κατά τρεις μήνες , η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 1099/5-9-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με το υπ’ αριθμ. 694106(7089)/13-10-23 Έγγραφο της ΥΔ Τ.Ε. Σερρων της ΠΚΜ γνωστοποιήθηκε στην Τροχαία Σερρών και στο Α.Τ. Εμμανουήλ Παππά ότι, στα πλαίσια του έργου: «Καθαρισμός ρέματος Ν. Σκοπού και κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού απορροής στη θέση γέφυρας Ν. Σκοπού- Βαλτοτοπίου», πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής τεχνικού στην γέφυρα Ν. Σκοπού με κατεύθυνση από Ν. Σκοπό προς Βαλτοτόπι ,την Δευτέρα 16-10-2023.

- Advertisement -spot_imgspot_img
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img