spot_imgspot_img

Δημοπρατηθηκαν οι μελέτες για τα Τοπικα Πολεοδομικα Σχεδια των Δημων της Π.Ε. Σερρων

Γιατί να εμπιστευτείτε το SerresNews

- Advertisement -spot_img

Δημοπρατήθηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος οι μελέτες για όλους του δήμους της ΠΕ Σερρών που αφορούν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια  –  Μελέτες  για την ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της χώρας  (Γ1).

Συγκεκριμένα ανά Δήμο και τις προτεινόμενες ΔΕ δημοπρατήθηκαν, όπως αναφέρει το

μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κ. Ιωάννης Θ. Χατζόπουλος  :

1. ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΝΑ, ΟΡΕΙΝΗΣ, ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 1.179.988,83 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 198760]

2. ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΔΕ ΝΙΓΡΙΤΗΣ, ΑΧΙΝΟΥ, ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΤΡΑΓΙΛΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 1.049.555,26 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 198770]

3. ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 766.594,41 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 198768]

4. ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ, ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ, ΠΡΩΤΗΣ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 738.424,72 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 198766]

5. ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (ΔΕ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΣΤΡΥΜΩΝΑ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 697.242,75 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 198769]

6. ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ)  συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 690.505,30 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 198741]

7. ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 424.011,60 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) [Συστημικός Αριθμός 198744]

Κύριος του Έργου : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Εργοδότης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Προϊστάμενη Αρχή : Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων – Επιστημονικών και Επαγγελματικών θεμάτων του ΤΕΕ

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Το συνολικό πρόγραμμα  συμπεριλαμβάνει σε Πανελλήνιο επίπεδο  227 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), του προγράμματος «Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης», που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η σημασία των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αποτελούν το κύριο εργαλείο σχεδιασμού στην Ελλάδα με το οποίο καθορίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, και περιοχές προς πολεοδόμηση (επεκτάσεις σχεδίων ή νέες αναπτύξεις).

Επιπλέον, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια περιλαμβάνουν και άλλες συνιστώσες, όπως η χωροθέτηση μεγάλων επενδύσεων, η οριοθέτηση οικισμών χωρίς όρια και ο χαρακτηρισμός των τοπικών δρόμων (και στα δύο αυτά πεδία, υπάρχουν σήμερα πολύ σοβαρές εκκρεμότητες, μετά από αποφάσεις του ΣτΕ που ακυρώνουν παλαιότερα σχέδια ή μη νόμιμα χαρακτηρισμένους δρόμους), το τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και το τοπικό σχέδιο διαχείρισης καταστροφών και κινδύνων.

Τα ΤΠΣ συνοδεύονται από στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεωλογική μελέτη και μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων και εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, έχουν δηλαδή ενισχυμένο θεσμικό κύρος.

Όπου δεν υπάρχουν, ή είναι παρωχημένα, τέτοια ή αντίστοιχα σχέδια, καθυστερούν οι επενδύσεις, παρεμποδίζονται οι αναγκαίες επεκτάσεις των πόλεων και οικισμών, δυσχεραίνεται η νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (και υποθάλπεται η αυθαίρετη δόμηση), και εξαπλώνονται άναρχα οι διάφορες δραστηριότητες στο χώρο μέσω της εκτός σχεδίου δόμησης, χωρίς σχεδιασμό.

Η επιλογή των ΔΕ έγινε μετά από πρόσκληση προς όλους τους δήμους της χώρας για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους και να προσδιορίσουν τη σειρά προτεραιότητας των Δημοτικών τους Ενοτήτων σε συνδυασμό με μια σειρά κριτηρίων που έχει θέσει το ΥΠΕΝ, όπως :

• αναπτυξιακές πιέσεις, είτε με την έννοια της ύπαρξης έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος είτε με αυτήν της ύπαρξης σημαντικών αναξιοποίητων ακόμα αναπτυξιακών πόρων, σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

• περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδίως συνδεόμενα με το αστικό περιβάλλον (δεδομένου ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα κάλυψης των περιοχών που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 με άλλες μελέτες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στα ΤΠΣ). Τέτοια προβλήματα είναι, π.χ. το πολύ μικρό ποσοστό ελεύθερων χώρων, οι αστικές θερμικές νησίδες, η τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή (άνοδος στάθμης θάλασσας κλπ.) και σε άλλους κινδύνους.

• κοινωνικά προβλήματα γεωγραφικά εστιασμένα, όπως π.χ. η συγκέντρωση ευάλωτων (άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα άτομα…) και ειδικών (πχ. άνεργοι, κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μετανάστες…).

• ωριμότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (δηλ. ύπαρξη σχεδίων ανάλογων με τα ΤΠΣ, ο βαθμός της επικαιρότητάς τους, καθώς και η ύπαρξη μελετών σε εξέλιξη για τέτοια σχέδια).

- Advertisement -spot_imgspot_img
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img