spot_imgspot_img

Σέρρες: Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Βισαλτίας

Γιατί να εμπιστευτείτε το SerresNews

- Advertisement -spot_img

Με την υπ΄αριθμό 671/2022 απόφαση ο Δήμαρχος Βισαλτίας , Αθανάσιος Μασλαρινός ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία από  01.01.2023 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου  ήτοι 31η.12.2023, μεταβιβάζοντας σε αυτούς την άσκηση συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  του  ως εξής: 

2. Τον κ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών και του μεταβιβάζει το σύνολο των Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όπως καθορίζονται από το άρθρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικότερα στον κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ αναθέτει:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Αλληλογραφίας, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Τμήματος ΚΕΠ.
 • την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, 
 • την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.

2. Τον κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Υποδομών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 12 περ.18 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας, και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικότερα στον κ. Βαδικόλιο αναθέτει:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών, Επίβλεψης έργων,
 • την ευθύνη της Συντήρησης της αγροτικής δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του Δήμου Βισαλτίας τόσο με τα μηχανήματα του Δήμου, όσο και με την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων,
 • τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας,
 • την εκτέλεση των έργων, επισκευών και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και την εποπτεία των επεκτάσεων δικτύου Φ.Ο.Π.,

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.

3. Τον κ. ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικότερα στον κ. Ψαρρά αναθέτει:

 • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας)
 • την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • την υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων
 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.

4. Τον κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος όπως καθορίζονται από το άρθρο 12 (με εξαίρεση τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικότερα στον κ. Χατζημάρκο αναθέτει:

 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο,
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου,
 • την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων,
 • την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού οχημάτων και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.

5. Την κ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Κλιματικής Αλλαγής και της μεταβιβάζει μέρος των  αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως καθορίζονται από το άρθρο 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικότερα στην κ. Πλαστηράκη αναθέτει:

 • την εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων, σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες τού Δήμου,
 • την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό τού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου,
 • την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/06 περίπτωση ε’ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 • την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
 • την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων,
 • την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και του Κοινωνικού Φαρμακείου,
 • την εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων με ΑμΕΑ,
 • τις δράσεις ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος,

τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.

6. Τον κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, άμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Δημοσίων Σχέσεων, και του μεταβιβάζει μέρος των  αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως καθορίζονται από το άρθρο 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικότερα στον κ. Αδαμούδη αναθέτει:

 • την μελέτη και προώθηση των τοπικών πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων, 
 • τη μέριμνα για την ανάπτυξη συνεργασίας με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου και άλλους αντίστοιχους φορείς.
 • την μέριμνα για τη δημιουργία δημοτικών σχημάτων χορού, μουσικής, θεάτρου κ.λπ.
 • την μέριμνα ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και  ιστορικών μνημείων.
 • τη μέριμνα για τη δημιουργία Δράσεων Εθελοντισμού
 • την διερεύνηση και υλοποίηση αδελφοποιήσεων,
 • τα θέματα προβολής του Δήμου,
 • τα θέματα προώθησης του Τουρισμού
 • τη μέριμνα για την ανάπτυξη δράσεων προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων
 • την οργάνωση και επιμέλεια των δημοσίων σχέσεων του Δήμου,
 • τον συντονισμό και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και λειτουργία θεσμοθετημένων   εκθέσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς,

τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των θεμάτων που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ.

 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ.
 2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΥ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΨΑΡΡΑΣ.
 3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΨΑΡΡΑ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ.
 4. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ.
 5. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ.
 6. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας. ΠΛΑΣΤΗΡAΚΗ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ.
- Advertisement -spot_imgspot_img
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img