spot_imgspot_img

Η λειτουργία του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της ΔΑΟΚ Σερρών

Γιατί να εμπιστευτείτε το SerresNews

- Advertisement -spot_img

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Σερρών ενημερώνει τους παραγωγούς του νομού μας σχετικά με τη λειτουργία του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Π.Ε. Σερρών και καλεί τους αγρότες να αξιοποιήσουν αυτή την χρήσιμη υποδομή. Ιδιαίτερα τώρα που έχει ανέβει σημαντικά το κόστος των λιπασμάτων και είναι ακόμα πιο απαραίτητη η σωστή, στοχευμένη λίπανση των καλλιεργειών.

 Το Εδαφολογικό Εργαστήριο αποτελεί μια χρήσιμη, κοινωφελή υπηρεσία για τους παραγωγούς του νομού μας και  λειτουργεί χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το μικρό τίμημα που καταβάλλεται από τους αγρότες ανά δείγμα εδάφους, καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας. Το κόστος της ανάλυσης κυμαίνεται από 15 έως 30 €, ανάλογα με το είδος των αναλύσεων που πραγματοποιούνται.

Με την εδαφολογική ανάλυση γίνεται μια «ακτινογραφία» του εδάφους και γνωρίζουμε την θρεπτική του κατάσταση.  Η ωφέλεια που προκύπτει για τους αγρότες  είναι:

  1. Η αύξηση των αποδόσεων και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Οι διεθνείς εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργούν ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυξάνονται οι απαιτήσεις και συνεπώς χρειαζόμαστε άφθονα προϊόντα υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Η κατάκτηση αγορών με υψηλή αγοραστική δύναμη πρέπει να είναι μόνιμος και κύριος στόχος μας.
  • Η μείωση των καλλιεργητικών δαπανών. Οι λιπάνσεις συμμετέχουν στο σύνολο των δαπανών σε ποσοστό από 10-15 %, συνεπώς μείωση της δαπάνης λίπανσης σημαίνει χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Βέβαια οι αγρότες για να εκτιμήσουν τις απαραίτητες ποσότητες λιπασμάτων και κυρίως των αζωτούχων που πρέπει να εφαρμόσουν σε μια συγκεκριμένη καλλιέργεια, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, εκτός από τα δεδομένα ανάλυσης του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες, την εποχή λίπανσης του αγρού, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. Η συνεκτίμηση όλων αυτών των παραμέτρων θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους γεωπόνους, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες και να βρεθεί η ενδεδειγμένη, για κάθε περίπτωση, λίπανση.
  • Η διατήρηση και η βελτίωση της γονιμότητας των αγρών τους. Εφόσον έχουν τα αποτελέσματα των εδαφοαναλύσεων μπορούν να πετύχουν ορθολογικές λιπάνσεις, ώστε να ωφελούν στο μέγιστο τις καλλιέργειες τους αλλά να διατηρούν και τη γονιμότητα των χωραφιών τους και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους σε βάρος των φυσικών πόρων και γενικότερα του περιβάλλοντος. Αντίθετα η μη ορθολογική χρήση των λιπασμάτων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της γεωργικής παραγωγής, στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και, γενικότερα, της ποιότητας ζωής.

Η χημική ανάλυση του εδάφους περιλαμβάνει τις εξής φάσεις :

  1. Την δειγματοληψία
  2. Την ανάλυση του εδαφικού δείγματος.
  3. Την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
  4. Την προτεινόμενη λίπανση.

Η δειγματοληψία γίνεται από τους παραγωγούς σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται μετά την κατεργασία των δειγμάτων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :

  1. Σε αναλύσεις που στόχο έχουν τη μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών του εδάφους και
  2. Σε αναλύσεις με τις οποίες γίνεται η διάγνωση της γονιμότητας του εδάφους.

Αναλύσεις χαρακτηρισμού

Με τις αναλύσεις αυτές γίνεται ο προσδιορισμός της μηχανικής σύστασης (δηλαδή η ποσοστιαία  αναλογία του εδάφους σε άμμο, ιλύ και άργιλο), του pH, της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο, της οργανικής ουσίας και της αλατότητας.

Αναλύσεις Γονιμότητας

Περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των μακροθρεπτικών στοιχείων δηλαδή, των νιτρικών (NO3), του φωσφόρου (Ρ), του καλίου (Κ), του ασβεστίου (Ca) και του μαγνησίου (Mg). Επίσης υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού των μικροθρεπτικών στοιχείων όπως του βορίου (Β), του σιδήρου (Fe), του ψευδαργύρου (Zn), του μαγγανίου (Mn) του χαλκού (Cu).

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η συμβουλευτική λίπανση γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού που έχει  προμηθευθεί το εργαστήριο.

Οι αγρότες που επιθυμούν να διενεργήσουν αναλύσεις εδάφους των χωραφιών τους, θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Γεωπόνο – Εδαφολόγο του Εργαστηρίου μας κ. Σαράτση Πρόδρομο, στο τηλέφωνο 23213 55247, για να έχουν τη σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη λήψη των δειγμάτων.

- Advertisement -spot_imgspot_img
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img