spot_imgspot_img

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρων

Γιατί να εμπιστευτείτε το SerresNews

- Advertisement -spot_img

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022, στις 12μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών. Η συνεδρίαση θα γίνει στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημαρχείο Σερρών. Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

-Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου  Θεσσαλονίκης  (Τμήμα Ζ’ Ουσίας), για τη συζήτηση της με αρ. καταχώρησης ΑΚ43/5-2-2021 αγωγή της ομόρρυθμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία  «Ε. ΜΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΣΤΙΣ Ο.Ε.», κατά του Δήμου Σερρών.

-Αποδοχή ή μη του αιτήματος εξωδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που ανέκυψε με την με αρ.κατ.ΑΓ110/12-11-2021 υποβληθείσα αγωγή αποζημίωσης  του Β. Κ.. κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών.

-Ορισμός  εξωτερικού  Δικηγόρου  για  την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών  (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), σε υπόθεση των κ.κ. 1) Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου, 2) Αλέξιου Σιδηρόπουλου και 3) Ελπίδας Σιδηροπούλου.

-Έγκριση πρακτικών 1/01-06-2022 και 2/15-01-06-2022 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και υποφακέλων οικονομικών προσφορών για την “Προμήθεια πέντε (5) αυτοκινούμενων ηλεκτροκίνητων αναρροφητικών χειραμαξιδίων που χρησιμοποιούνται από πεζούς χειριστές (οδοκαθαριστές)”, προϋπολογισμού 94.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 117.180,00€ με ΦΠΑ.

– Έγκριση  της με αρ. 107/2022 μελέτης,  της Δ.Τ.Υ. με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και των όρων διακήρυξης αυτής, προϋπολογισμού 205.010,00€ με  Φ.Π.Α. 24%

-Έγκριση της αριθ. 6/2022 μελέτης του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης   Οικονομικών Υπηρεσιών, του τρόπου εκτέλεσης  & των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμων για εκτυπωτές – πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά», προϋπολογισμού 95.287,00€ χωρίς ΦΠΑ και 118.155,88€ με ΦΠΑ.

– Έγκριση  διενέργειας  της  παροχής υπηρεσίας με αρ. 08/2022 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ», προϋπολογισμού 37.200,00€ με  Φ.Π.Α.

– Έγκριση της 9/2022 μελέτης του τμήματος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας, του τρόπου εκτέλεσης  & των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2022, προϋπολογισμού 47.390,00€ χωρίς ΦΠΑ και 58.763,60€ με ΦΠΑ»

-Έγκριση  πρόσληψης δύο δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, στον Δήμο Σερρών.

-Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΣΗ Ι) ».

-Έγκριση  παράτασης  προθεσμιών  του  έργου  με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΣΗ Ι) ».

-:Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για  την  εκμίσθωση των υπ’ αρ. 905 & 906 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Άνω Βροντούς.

-Κατακύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση των υπ’ αρ. 94 & 99 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Κωνσταντινάτου.

– Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 163 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Καλών Δένδρων.

-Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.   

-Διαγραφή οφειλετών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.   

-Έγκριση της υπ΄  αρ.  49/2022 απόφασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), χρήσης 2022».

-Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη αγοράς μονάδων αυτόματης σήμανσης ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛ.ΤΑ.

-Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, το χρονικό διάστημα από 2 έως 3  Ιουνίου 2022, στην Αθήνα.

-Έγκριση   μετακίνησης   του   με αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΗ-4593  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 27η Μαΐου 2022, με προορισμό την Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση των υπαλλήλων του Δήμου μας: 1) Σερέτη Γεωργίου και 2) Αθανασιάδη Εμμανουήλ, στην εταιρεία ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ, για υπηρεσιακούς λόγους

-Έγκριση   μετακίνησης   του   με αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΗ-8526  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, στις  2 Ιουνίου 2022, με προορισμό την Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ.Καρακολίδη Παναγιώτη και της κ.Τερμεντζίδου Μαρίας, προκειμένου να παρευρεθούν σε Ημερίδα στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

-Έγκριση   μετακίνησης   του   με αριθμό  κυκλοφορίας  ΚΗΙ-9544  υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού: α) στις  2 Ιουνίου 2022, με προορισμό την Θεσσαλονίκη, για την μετάβαση του Δημάρχου Σερρών κ.Αλέξανδρου Χρυσάφη και της κ.Αλεξάνδρας Ελευθεριάδου στο αεροδρόμιο, προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα στο Πράσινο Ταμείο και β) στις 3 Ιουνίου 2022 για την παραλαβή του Δημάρχου Σερρών και της κ.Αλεξάνδρας Ελευθεριάδου από το αεροδρόμιο και την επιστροφή τους στις Σέρρες.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 441,55€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση/servis των αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-8526 και ΚΗΗ-8528 οχημάτων του Δήμου Σερρών.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 81.840,00€ με Φ.Π.Α., για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.200,00€ με Φ.Π.Α., για την επισκευή του αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-82236 μηχανήματος, ισοπεδωτή γαιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Σερρών.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.194,80€ με Φ.Π.Α., για επισκευαστικές εργασίες σε οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.

– Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 359,23€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-8522 ηλεκτρικού απορριμματοφόρου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

– Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.411,80€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4550 απορριμματοφόρου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 458,80€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4544 απορριμματοφόρου οχήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

-Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.430,40€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων.

– Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.089,26€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κηποτεχνικών εφαρμογών.

– Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 56.131,08€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.784,00 €  με  Φ.Π.Α., για συνδρομές σε εφημερίδες και ιστοσελίδες του Δήμου μας, για το έτος 2022.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 396,80 € με Φ.Π.Α., για την δημοσιότητα του Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων, του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία και του Συμβουλευτικού Σταθμού, για την άνοια του Δήμου Σερρών.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 369,00 € με Φ.Π.Α., για την πληρωμή της εφημερίδας «Καθημερινός Παρατηρητής», για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών, έτους 2021».

– Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 905,20 € με Φ.Π.Α., για την πληρωμή των εφημερίδων «Σημερινή των Σερρών», «Ελεύθερο Βήμα» και «Πανσερραϊκή», για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού για την Προμήθεια ξύλινου δαπέδου και μπασκετών στο Κλειστό Γυμναστήριο Σερρών.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 12.427,94 € με Φ.Π.Α., για την έκδοση σχετικών ενταλμάτων για μισθώματα σχολικών αγρών που εισπράχθηκαν κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2021.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.240,52 € με Φ.Π.Α., για την έκδοση σχετικών ενταλμάτων για μισθώματα σχολικών αγρών που εισπράχθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2021.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 784,46€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.

-Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 14.508,00 € με Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων έτους 2022.

-Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 81.840,00€ με Φ.Π.Α., για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.

-Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 293,07€ με Φ.Π.Α., για την δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση νέας παροχής.

-Αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

eproodos.gr

- Advertisement -spot_imgspot_img
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Advertisement -spot_img